Eenmalige huurverlaging 2023

Huurders met een laag inkomen krijgen zeer waarschijnlijk een huurverlaging. Het gaat om huishoudens met een inkomen lager dan 120% van het minimumloon die op dit moment een (kale) huur hebben hoger dan € 575,03. Hun huur wordt verlaagd tot € 575,03. De belastingdienst zal ons laten weten welke huurders hiervoor in aanmerking komen, zonder informatie te verstrekken over het inkomen. Deze huurders krijgen automatisch bericht van ons.

De eerste Kamer moet de Wet nog wel goedkeuren.