Afschaffing verhuurderheffing biedt kansen

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de verhuurderheffing per januari 2023.

Het voornemen stond al in het coalitieakkoord, maar is nu definitief. Aedes, vereniging van woningcorporaties, heeft lang voor de afschaffing gestreden en is blij dat het geld weer gaat naar huurders die zijn aangewezen op sociale woningbouw. Aedes-voorzitter Martin van Rijn: 'Met het afschaffen krijgen woningcorporaties meer de mogelijkheid om te doen waarvoor ze zijn opgericht: zorgen voor lage woonlasten voor mensen met een smalle beurs, voldoende betaalbare woningen bouwen, versneld verduurzamen en bijdragen aan de leefbaarheid van wijken.' 

 

13,8 miljard kon al die jaren niet naar betaalbare woningen

Aan het eind van 2022 staat de teller die aangeeft hoeveel euro niet kon worden gebruikt voor betaalbare huurwoningen op 13,8 miljard euro. Martin van Rijn: 'We komen uit een periode dat de mogelijkheden van corporaties ingeperkt werden. 10 jaar geleden bouwden we nog 30.000 woningen in een jaar. Dat kunnen we weer. Corporaties staan echt in de actiestand: ze willen en kunnen leveren. Ik roep Rijk, provincies en gemeenten op daar gebruik van te maken.'

Martin van Rijn bij BNR radio over de afschaffing van de verhuurderheffing

Martin van Rijn bij BNR over de afschaffing van de verhuurderheffing

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36219_afschaffing