This is a marker file generated by the precompilation tool, and should not be deleted!

Nieuws

Lekt uw dak?

We krijgen veel telefoon van huurders die lekkage hebben als gevolg van het smelten van stuifsneeuw. Door sneeuw en harde wind kan er sneeuw terecht komen. Deze sneeuw gaat nu smelten waardoor er lekkages ontstaan. Dat is...

Pas op voor phishing (internetcriminelen)

Krijgt u een sms of e-mail over verlengingskosten voor een woninginschrijving?  Klik nooit op de link in zo'n bericht, betaal niet en blokkeer de afzender!  Er zijn internetcriminelen actief die u proberen te laten betalen voor...

Voor wie zijn de nieuwe woningen in de Bloemstraat?

Voor alle duidelijkheid: Voor wie zijn de nieuwe woningen in de Bloemstraat? De Stentor schreef half december een artikel over de huisvesting van erkende vluchtelingen (statushouders) in de gemeente Heerde. In het artikel leek het...

Informatiebijeenkomst Triada en Energiecoaches Heerde

Op donderdagmiddag 10 december zijn de nieuwe online bijgepraat door Triada. Het ging over het wonen, het onderhoud en zelf klussen in een huurwoning, en de energetische projecten en het energie- en duurzaamheidsbeleid van Triada...

Prestatieafspraken over wonen op de Noord-Veluwe

Op 9 december ondertekenden de Huurdersraad, de gemeenten Hattem, Heerde en Epe, en Triada de prestatieafspraken. Hierin leggen de partijen vast wat zij de komende periode doen voor de sociale huursector. Het gaat daarbij over afspraken op...

This is a marker file generated by the precompilation tool, and should not be deleted!